19. január 2022 obchod@eoil.sk

Produkty (priemyselné mazivá)

Home / Produkty / Produkty (priemyselné maziva)

Vaša produktivita je kľúčom k firemnému úspechu. Efektívny výrobný manažment predpokladá inteligentné zaobchádzanie s dostupnými zdrojmi. Popri veľmi zodpovednom kolektíve, šikovnom plánovaní a výkonných strojoch potrebujete najmä pre Váš účel určené mazivo.

Toto mazivo vďaka svojím fyzickým vlastnostiam a životnosťou podstatne ovplyvňuje bezpečnosť a spoľahlivosť Vašich procesov. Zároveň predstavuje kľúčovú časť Vašich energetických výrobných nákladov.

Okrem nášho štandardného sortimentu mazív, tukov a chladiacich mazív na frézovanie, vŕtanie, dierovanie, ťahanie, lisovanie, brúsenie a okrem našich tekutín pre hydraolické alebo konzervatívne účely prispôsobia naši inžinieri produkt podľa Vášho individuálneho účelu. Presne tak ako to požadujete. Tak aby podával Váš strojový park dlhodobo taký výkon, aký od neho požadujete a pritom pracoval maximálne efektívne.

Ak je to nutné prispôsobia naši inžiniery produkt konkrétnym potrebám zákazníka.

Naše portfólio zahŕňa:

  • Ochrana proti korózii
  • Rezacie oleje
  • Kaliace oleje
  • Lisovacie oleje
  • Klzné oleje
  • oleje do tvárnic
  • Lisovacie oleje
  • Procesné oleje
  • Hydraolické oleje
  • Prevodové oleje

Kontaktujte nás

Kontakt

Môžete nám jednoducho poslať správu.